Advocatenkantoor Bonis

Kosten

Mr. Bonis behartigt zaken zowel op basis van een vooraf overeengekomen uurtarief als op basis van gefinancierde rechtsbijstand (een zogenaamde toevoeging). Of u voor een toevoeging in aanmerking komt is afhankelijk van inkomen en vermogen. Voor meer informatie over de geldende inkomensnormen gaat u naar de website van de Raad voor Rechtsbijstand.

HighTrust - Raad voor Rechtsbijstand Mr. Bonis heeft een ĎHighTrustí overeenkomst met de Raad voor Rechtsbijstand, waardoor snel (vaak binnen enkele dagen) duidelijkheid bestaat of u in aanmerking komt voor een toevoeging en de hoogte van de eigen bijdrage.

Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden vindt u hier in de vorm van een pdf-bestand. Om dit bestand te openen heeft u een pdf-reader nodig, deze kunt u hier gratis downloaden en installeren.

Geschillenregeling

Geschillencommissie Advocatuur Advocatenkantoor Bonis neemt deel aan de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur.
Alle geschillen naar aanleiding van de totstandkoming en/of de uitvoering van onze dienstverlening, daaronder begrepen declaratiegeschillen, worden beslecht overeenkomstig het Reglement Geschillencommissie Advocatuur.
Betreft het geschil een opdracht van een particuliere cliŽnt, dan voorziet het Reglement in bindend advies. Betreft het geschil een opdracht van een zakelijke cliŽnt, dan voorziet het Reglement in arbitrage.
Het Reglement Geschillencommissie Advocatuur (versie 15 maart 2012) vindt u hier in de vorm van een pdf-bestand. Om dit bestand te openen heeft u een pdf-reader nodig, deze kunt u hier gratis downloaden en installeren.