Advocatenkantoor Bonis

Jeugdrecht en jeugdstrafrecht

Door zijn specialisatie op dit rechtsgebied kan mr. Bonis u en uw kind bijstaan in zaken van ondertoezichtstelling, uithuisplaatsing en (jeugd-)strafrecht. Voor het bijstaan van minderjarigen wordt in veel gevallen door de Raad voor Rechtsbijstand een toevoeging verstrekt zonder eigen bijdrage. Meer informatie hierover vindt u bij kosten.

Ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing

Wanneer de Raad voor de Kinderbescherming of Jeugdbescherming (het vroegere Bureau Jeudzorg) uw kind onder toezicht willen stellen (OTS) en/of uithuisplaatsen (UHP) kunt u mr. Bonis vragen u bij te staan. Ook in deze gevallen wordt vaak een toevoeging verstrekt. Zie hierboven en bij kosten.

Jeugdstrafrecht

Kinderen van 12 t/m 18 jaar die een strafbaar feit hebben gepleegd vallen onder het jeugdstrafrecht. Ook zij hebben recht op rechtsbijstand van een advocaat. Als ouder mag u zelf een advocaat voor uw kind kiezen. Mr. Bonis, specialist in zowel strafrecht als jeugdrecht, staat graag uw kind bij.